ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้
ด้วยโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ในช่วงระหว่าง เดือนธันวาคม 2561 - เดือนมกราคม 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ดังนั้นเพื่อสอดคล้องกับโครงการดังกล่าวทางฝ่ายวิชาการจึงได้มีกำหนดแหล่งเรียนรู้ขึ้น โดยกำหนดจัดโครงการขึ้นวันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ไปแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว 
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2562,00:00   อ่าน 140 ครั้ง