ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนและคุณครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบร่วมแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
ในวันที่ 27 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบได้จัดพิธีมุทิตาจิต แก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการในงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงคุณูปการของทุกท่านในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิระยะอุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่อง และเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูรุ่นหลัง สำหรับการจัดงานในปีนี้ มีข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน คือ คุณครูกัลยา ปวนแก้วหาญ และคุณครูฤดีภรณ์ ชนะกุล
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2562,00:00   อ่าน 162 ครั้ง