ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเรียนฟรี กำหนดการรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 10-11 มิ.ย. 2563
กำหนดการรับเงินตามโครงการเรียนฟรี 
ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน
 
วันที่ 10 มิถุนายน 2563   เวลา 09.00 -  12.00 น. ระดับชั้น อนุบาล 
  เวลา 13.00 - 15.00 น.  ระดับชั้น ป.1 - ป.3
 
วันที่ 11 มิถุนายน 2563   เวลา 09.00 -  12.00 น. ระดับชั้น ป.4 - ป.6 
  เวลา 13.00 - 15.00 น.  ระดับชั้น ม.1 - ม.3
 
** หมายเหตุ กรุณานำใบเสร็จค่าเครื่องแบบนักเรียนมาด้วยนะคะ
 
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 136 ครั้ง