ทุกกลุ่มสาระ

นางนรินทร์ จินดานิมิตร
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี รักษ์ตันสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1