ทุกกลุ่มสาระ

นางนรินทร์ จินดานิมิตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาวดี รักษ์ตันสกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1