ผู้บริหาร

นายบุญเกียรติ เกตแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/02/2015
ปรับปรุง 16/10/2019
สถิติผู้เข้าชม 177570
Page Views 219294
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านบางคราม คลองท่อมเหนือ คลองท่อม
2 โรงเรียนบ้านบางเตียว คลองท่อมเหนือ คลองท่อม
3 โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ คลองท่อมใต้ คลองท่อม
5 โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 คลองท่อมใต้ คลองท่อม
6 โรงเรียนบ้านเหนือ คลองท่อมใต้ คลองท่อม
7 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ คลองท่อมใต้ คลองท่อม
8 โรงเรียนบ้านแชงเปิง คลองท่อมใต้ คลองท่อม
9 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม คลองท่อมใต้ คลองท่อม
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) คลองท่อมใต้ คลองท่อม
11 โรงเรียนบ้านหินเพิง คลองพน คลองท่อม
12 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา คลองพน คลองท่อม
13 โรงเรียนบ้านทุ่งครก คลองพน คลองท่อม
14 โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว คลองพน คลองท่อม
15 โรงเรียนบ้านดินนา คลองพน คลองท่อม 075-680136
16 โรงเรียนบ้านคลองไคร คลองพน คลองท่อม
17 โรงเรียนบ้านหินเพิง สาขาพรุใหญ่ คลองพน คลองท่อม
18 โรงเรียนคลองพน คลองพน คลองท่อม
19 โรงเรียนบ้านคลองแรด คลองพน คลองท่อม
20 โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง คลองพน คลองท่อม
21 โรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง ทรายขาว คลองท่อม 075-680156
22 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทรายขาว คลองท่อม
23 โรงเรียนบ้านทรายขาว ทรายขาว คลองท่อม
24 โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง ทรายขาว คลองท่อม
25 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ทรายขาว คลองท่อม
26 โรงเรียนบ้านพรุพี ทรายขาว คลองท่อม
27 โรงเรียนบ้านคลองชะมวง พรุดินนา คลองท่อม
28 โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย พรุดินนา คลองท่อม
29 โรงเรียนบ้านทับไทร พรุดินนา คลองท่อม
30 โรงเรียนบ้านช่องเสียด พรุดินนา คลองท่อม
31 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย พรุดินนา คลองท่อม
32 โรงเรียนบ้านนางรอง พรุดินนา คลองท่อม
33 โรงเรียนบ้านควน พรุดินนา คลองท่อม
34 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
35 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
36 โรงเรียนบ้านควนใต้ ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
37 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
38 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
39 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ เพหลา คลองท่อม
40 โรงเรียนบ้านพรุเตียว เพหลา คลองท่อม
41 โรงเรียนบ้านเพหลา เพหลา คลองท่อม
42 โรงเรียนบ้านพรุเตย เพหลา คลองท่อม
43 โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง คีรีวง ปลายพระยา
44 โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ คีรีวง ปลายพระยา
45 โรงเรียนวัดบางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา 00000
46 โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง ปลายพระยา ปลายพระยา
47 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ ปลายพระยา ปลายพระยา
48 โรงเรียนโคกยอ ปลายพระยา ปลายพระยา
49 โรงเรียนบ้านปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา
50 โรงเรียนวัดนทีมุขาราม ปลายพระยา ปลายพระยา
51 โรงเรียนบ้านบางเหียน ปลายพระยา ปลายพระยา
52 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ปลายพระยา ปลายพระยา
53 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ปลายพระยา ปลายพระยา
54 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว ปลายพระยา ปลายพระยา
55 โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง ปลายพระยา ปลายพระยา
56 โรงเรียนวัดเขาต่อ เขาต่อ ปลายพระยา
57 โรงเรียนวัดบ้านนา เขาต่อ ปลายพระยา
58 โรงเรียนบ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา
59 โรงเรียนบ้านบางโสก เขาต่อ ปลายพระยา
60 โรงเรียนบ้านนาเทา เขาเขน ปลายพระยา
61 โรงเรียนบ้านคลองปัญญา เขาเขน ปลายพระยา
62 โรงเรียนวัดช่องแบก เขาเขน ปลายพระยา
63 โรงเรียนบ้านคลองพระยา เขาเขน ปลายพระยา
64 โรงเรียนวิทยาประชาคม เขาเขน ปลายพระยา
65 โรงเรียนบ้านควนแดง ดินอุดม ลำทับ
66 โรงเรียนบ้านหนองจูด ดินอุดม ลำทับ
67 โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน ดินอุดม ลำทับ
68 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ ดินอุดม ลำทับ
69 โรงเรียนบ้านดินแดง ดินแดง ลำทับ
70 โรงเรียนบ้านเกาะไทร ทุ่งไทรทอง ลำทับ
71 โรงเรียนบ้านสะพานพน ทุ่งไทรทอง ลำทับ
72 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ลำทับ ลำทับ
73 โรงเรียนอนุบาลผ่องประสิทธิ์ ลำทับ ลำทับ
74 โรงเรียนบ้านย่านอุดม ลำทับ ลำทับ
75 โรงเรียนบ้านนาพรุ ลำทับ ลำทับ
76 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 คลองยา อ่าวลึก
77 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว คลองยา อ่าวลึก
78 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 3 คลองยา อ่าวลึก
79 โรงเรียนบ้านคลองยา (เจริญราษฎร์สามัคคี) คลองยา อ่าวลึก
80 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง คลองหิน อ่าวลึก
81 โรงเรียนบ้านคลองหิน คลองหิน อ่าวลึก
82 โรงเรียนบ้านป่างาม คลองหิน อ่าวลึก
83 โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ คลองหิน อ่าวลึก
84 โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ นาเหนือ อ่าวลึก 075667522
85 โรงเรียนวัดบางโทง นาเหนือ อ่าวลึก
86 โรงเรียนบ้านบางเจริญ นาเหนือ อ่าวลึก
87 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 บ้านกลาง อ่าวลึก
88 โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ บ้านกลาง อ่าวลึก
89 โรงเรียนบ้านเขางาม บ้านกลาง อ่าวลึก
90 โรงเรียนบ้านควนโอ อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก
91 โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก
92 โรงเรียนบ้านบากัน อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก 075680188
93 โรงเรียนบ้านถ้ำเพชร อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก
94 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก 075619336
95 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 1 อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก
96 โรงเรียนบ้านในยวน อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก
97 โรงเรียนบ้านทุ่ง อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก
98 โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก
99 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก
100 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก
101 โรงเรียนอ่าวลึก อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก
102 โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก
103 โรงเรียนบ้านในควน อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก
104 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ เขาใหญ่ อ่าวลึก
105 โรงเรียนบ้านทุ่งสูง เขาใหญ่ อ่าวลึก
106 โรงเรียนบ้านเขาล่อม เขาใหญ่ อ่าวลึก
107 โรงเรียนบ้านคลองแรด แหลมสัก อ่าวลึก
108 โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม แหลมสัก อ่าวลึก
109 โรงเรียนบ้านหินราว แหลมสัก อ่าวลึก
110 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ แหลมสัก อ่าวลึก
111 โรงเรียนบ้านแหลมสัก แหลมสัก อ่าวลึก 075685201
112 โรงเรียนบ้านเขาฝาก คลองยาง เกาะลันตา
113 โรงเรียนบ้านคลองยาง คลองยาง เกาะลันตา
114 โรงเรียนบ้านโคกยูง คลองยาง เกาะลันตา
115 โรงเรียนบ้านหลังโสด คลองยาง เกาะลันตา
116 โรงเรียนบ้านพระแอะ ศาลาด่าน เกาะลันตา 075-667026
117 โรงเรียนบ้านศาลาด่าน ศาลาด่าน เกาะลันตา
118 โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ศาลาด่าน เกาะลันตา
119 โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด เกาะกลาง เกาะลันตา 075-817300
120 โรงเรียนบ้านร่าปู เกาะกลาง เกาะลันตา
121 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง เกาะกลาง เกาะลันตา
122 โรงเรียนบ้านลิกี เกาะกลาง เกาะลันตา
123 โรงเรียนบ้านปากคลอง เกาะกลาง เกาะลันตา
124 โรงเรียนบ้านร่าหมาด เกาะกลาง เกาะลันตา
125 โรงเรียนบ้านหลังสอด เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา
126 โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา 0894697794
127 โรงเรียนบ้านโล๊ะใหญ่ เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา
128 โรงเรียนบ้านคลองโตนด เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา
129 โรงเรียนบ้านทุ่ง เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา
130 โรงเรียนบ้านคลองนิน เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา
131 โรงเรียนบ้านคลองหิน เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 0-7568-0201
132 โรงเรียนบ้านสังกาอู้ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา
133 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา
134 โรงเรียนวัดเกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา
135 โรงเรียนบ้านเกาะปอ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา
136 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 075697140
137 โรงเรียนบ้านบางเหรียง พรุเตียว เขาพนม
138 โรงเรียนบ้านโคกกลาง พรุเตียว เขาพนม
139 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ พรุเตียว เขาพนม 0812718501
140 โรงเรียนวัดพรุเตียว พรุเตียว เขาพนม
141 โรงเรียนบ้านควนกลาง สินปุน เขาพนม
142 โรงเรียนบ้านห้วยสาร สินปุน เขาพนม 0822705378
143 โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สินปุน เขาพนม
144 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สินปุน เขาพนม
145 โรงเรียนบ้านห้วยสาร สาขาบ้านช่องฉันทนา สินปุน เขาพนม
146 โรงเรียนบ้านโคกคา สินปุน เขาพนม
147 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ หน้าเขา เขาพนม 062-2195746
148 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว หน้าเขา เขาพนม 075680118
149 โรงเรียนบ้านเขาดิน หน้าเขา เขาพนม
150 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สาขาบ้านควนผึ้ง หน้าเขา เขาพนม
151 โรงเรียนบ้านช้างตาย เขาดิน เขาพนม
152 โรงเรียนบ้านควนม่วง สาขาทับพรุ เขาดิน เขาพนม
153 โรงเรียนบ้านควนม่วง เขาดิน เขาพนม
154 โรงเรียนวัดภูมิบรรพต เขาดิน เขาพนม
155 โรงเรียนบ้านกอตง เขาดิน เขาพนม 0-7560-2011
156 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง เขาพนม เขาพนม
157 โรงเรียนบ้านห้วยพลู เขาพนม เขาพนม
158 โรงเรียนบ้านเทพพนม เขาพนม เขาพนม
159 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เขาพนม เขาพนม
160 โรงเรียนพนมเบญจา เขาพนม เขาพนม
161 โรงเรียนอนุบาลเจริญวิชญ์ เขาพนม เขาพนม
162 โรงเรียนบ้านทับพล เขาพนม เขาพนม
163 โรงเรียนบ้านเขาพนม เขาพนม เขาพนม
164 โรงเรียนบ้านโคกหาร โคกหาร เขาพนม
165 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง โคกหาร เขาพนม
166 โรงเรียนบ้านทุ่งพะยอม กระบี่น้อย เมืองกระบี่
167 โรงเรียนบ้านกระบี่น้อย กระบี่น้อย เมืองกระบี่
168 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง กระบี่น้อย เมืองกระบี่
169 โรงเรียนบ้านเขาตั้ง กระบี่น้อย เมืองกระบี่
170 โรงเรียนบ้านน้ำจาน กระบี่น้อย เมืองกระบี่
171 โรงเรียนบ้านนานอก กระบี่น้อย เมืองกระบี่
172 โรงเรียนบ้านหว่างคลอง กระบี่น้อย เมืองกระบี่
173 โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่
174 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง คลองประสงค์ เมืองกระบี่
175 โรงเรียนบ้านบางขนุน คลองประสงค์ เมืองกระบี่
176 โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ คลองประสงค์ เมืองกระบี่
177 โรงเรียนบ้านคลองกำ คลองประสงค์ เมืองกระบี่
178 โรงเรียนบ้านทับปริก ทับปริก เมืองกระบี่
179 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ทับปริก เมืองกระบี่
180 โรงเรียนวัดห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่
181 โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 ทับปริก เมืองกระบี่ 075-702903
182 โรงเรียนอุตรกิจ ปากน้ำ เมืองกระบี่
183 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ปากน้ำ เมืองกระบี่
184 โรงเรียนอิสรานุสรณ์ ปากน้ำ เมืองกระบี่
185 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ปากน้ำ เมืองกระบี่
186 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ปากน้ำ เมืองกระบี่
187 โรงเรียนอนุบาลหนองทะเล หนองทะเล เมืองกระบี่
188 โรงเรียนบ้านหนองทะเล หนองทะเล เมืองกระบี่
189 โรงเรียนบ้านคลองม่วง หนองทะเล เมืองกระบี่
190 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา หนองทะเล เมืองกระบี่
191 โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย หนองทะเล เมืองกระบี่
192 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม หนองทะเล เมืองกระบี่
193 โรงเรียนบ้านอ่าวนาง อ่าวนาง เมืองกระบี่
194 โรงเรียนบ้านช่องพลี อ่าวนาง เมืองกระบี่
195 โรงเรียนบ้านแหลมตง อ่าวนาง เมืองกระบี่ 0887568786
196 โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองแห้ง อ่าวนาง เมืองกระบี่ 0-7566-1129
197 โรงเรียนบ้านเกาะพีพี อ่าวนาง เมืองกระบี่
198 โรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยา อ่าวนาง เมืองกระบี่ 0816917839
199 โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ เขาคราม เมืองกระบี่ 075-694144
200 โรงเรียนบ้านทุ่ง เขาคราม เมืองกระบี่
201 โรงเรียนบ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ) เขาคราม เมืองกระบี่
202 โรงเรียนบ้านหนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่
203 โรงเรียนทุ่งต้นปีก เขาคราม เมืองกระบี่
204 โรงเรียนบ้านไหนหนัง เขาคราม เมืองกระบี่
205 โรงเรียนบ้านเขาทอง เขาทอง เมืองกระบี่
206 โรงเรียนบ้านคลองทราย เขาทอง เมืองกระบี่
207 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า เขาทอง เมืองกระบี่
208 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา ไสไทย เมืองกระบี่
209 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ ไสไทย เมืองกระบี่
210 โรงเรียนบ้านไสไทย ไสไทย เมืองกระบี่
211 โรงเรียนมัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ ไสไทย เมืองกระบี่ 075613136
212 โรงเรียนบ้านหนองกก ไสไทย เมืองกระบี่
213 โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ไสไทย เมืองกระบี่ 0-7561-1970,0-7561-1905
214 โรงเรียนอนุบาลโชคชัยเหนือคลอง เหนือคลอง
215 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด คลองขนาน เหนือคลอง
216 โรงเรียนบ้านคลองขนาน คลองขนาน เหนือคลอง
217 โรงเรียนบ้านคลองหมาก คลองขนาน เหนือคลอง
218 โรงเรียนบ้านควน คลองขนาน เหนือคลอง
219 โรงเรียนอนุบาลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คลองขนาน เหนือคลอง
220 โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก คลองขนาน เหนือคลอง
221 โรงเรียนบ้านท่ายาง คลองขนาน เหนือคลอง
222 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ คลองเขม้า เหนือคลอง
223 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา คลองเขม้า เหนือคลอง 0-7565-1081
224 โรงเรียนบ้านนาวง คลองเขม้า เหนือคลอง
225 โรงเรียนบ้านควนต่อ คลองเขม้า เหนือคลอง 0810816177
226 โรงเรียนบ้านคลองเขม้า คลองเขม้า เหนือคลอง
227 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตลิ่งชัน เหนือคลอง
228 โรงเรียนบ้านคลองยวน ตลิ่งชัน เหนือคลอง 0899726329
229 โรงเรียนบ้านหาดยาว ตลิ่งชัน เหนือคลอง
230 โรงเรียนบ้านคลองรั้ว ตลิ่งชัน เหนือคลอง
231 โรงเรียนบ้านปากหรา ตลิ่งชัน เหนือคลอง
232 โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน ปกาสัย เหนือคลอง
233 โรงเรียนบ้านเกาะไทร ปกาสัย เหนือคลอง
234 โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร ปกาสัย เหนือคลอง
235 โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม ปกาสัย เหนือคลอง
236 โรงเรียนบ้านในทับ ห้วยยูง เหนือคลอง
237 โรงเรียนบ้านนาปง ห้วยยูง เหนือคลอง
238 โรงเรียนบ้านห้วยมัด ห้วยยูง เหนือคลอง
239 โรงเรียนบ้านบกห้อง ห้วยยูง เหนือคลอง
240 โรงเรียนวัดห้วยคราม ห้วยยูง เหนือคลอง
241 โรงเรียนบ้านห้วยยูง ห้วยยูง เหนือคลอง
242 โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง เกาะศรีบอยา เหนือคลอง
243 โรงเรียนบ้านเกาะปู เกาะศรีบอยา เหนือคลอง 075680165
244 โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา เกาะศรีบอยา เหนือคลอง
245 โรงเรียนบ้านติงไหร เกาะศรีบอยา เหนือคลอง
246 โรงเรียนบ้านคลองเตาะ เกาะศรีบอยา เหนือคลอง
247 โรงเรียนบ้านเกาะจำ เกาะศรีบอยา เหนือคลอง
248 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ เหนือคลอง เหนือคลอง
249 โรงเรียนบ้านนาออก เหนือคลอง เหนือคลอง
250 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ เหนือคลอง เหนือคลอง
251 โรงเรียนบ้านท่านุ่น เหนือคลอง เหนือคลอง
252 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา เหนือคลอง เหนือคลอง
253 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 เหนือคลอง เหนือคลอง
254 โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ เหนือคลอง เหนือคลอง 075651211
255 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 โคกยาง เหนือคลอง
256 โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ โคกยาง เหนือคลอง
257 โรงเรียนวัดโคกยาง โคกยาง เหนือคลอง 0-75 603040
258 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า โคกยาง เหนือคลอง