ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ต.ค. 62 ถึง 12 ต.ค. 62 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคตะวันออก
08 ต.ค. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดกระบี่
02 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด
25 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้น
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
29 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่ายเขาพนม จังหวัดกระบี่
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
15 ส.ค. 62 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
12 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ
จัดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
08 ส.ค. 62 วันอาเซียน
จัดนิทรรศการให้ความรู้เนื่องในวันอาเซียน 
โรงเรียนเรียนบ้านถ้ำโกบ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ