ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถาม (อ่าน 44) 19 ม.ค. 64
เด็กหญิงสุกัญญา ฮาดคะดี ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 2,000 จากสภากาชาดจังหวัดกระบี่ (อ่าน 89) 24 ก.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอจิรวดี ประไพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการแข่งขันวาดรูปประเพณีเ (อ่าน 107) 16 ก.ย. 63
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ ได้รับรางวัลรองอันดับสอง จากการประกวดผลงานวิชาการ หัวข้อ "นวัตกรรมการบริหาร ก้าวร (อ่าน 7) 15 ก.ย. 63
โรงเรียนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรฏาคม 2563 ผู้ปกครองและนักเรียนควรเตรียมตัวอย่างไร (ดา (อ่าน 228) 29 มิ.ย. 63
โครงการเรียนฟรี กำหนดการรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 10-11 มิ.ย. 2563 (อ่าน 158) 09 มิ.ย. 63
ปฏิทินสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 264) 11 มี.ค. 63
28 กมภาพันธ์ School partner ลงพื้นที่โรงเรียนประชารัฐในความดูแลของทรู ภายใต้โครงการ CONNEXT ED (อ่าน 268) 28 ก.พ. 63
26 กุมภาพันธ์ 2563 รับการนิเทศ ติดตาม ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ควมเป็นเลิศ (อ่าน 233) 26 ก.พ. 63
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดกิจกรรม อ่านต่อ.... (อ่าน 249) 26 ก.พ. 63
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (อ่าน 378) 09 ม.ค. 63