ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โครงการจัดงานมาฆบูชารำลึกจัหหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
การวาดภาพระบายสีระดับมัธยมศึกษาปีที 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 400 บาท)
การแข่งขันทักษะทางด้านการพูดระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ได้รับโบ่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท)
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ได้รับเกียรติบัตรและเงินเสด 1500 บาท
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ได้รับโล่รางวัล เกียรตบัตร และเงินรางวัล 2000 บาท
แข่งขันสวดมนต์ระดับ ม.1-ม.3 ได้รางวัลชนะเลิศ
แข่งขันสวดมนต์ระดับ ป.4-ป.6 ได้รางวัลที่ 2
แข่งขันทักษะการพูดได้รางวัลที่ 3
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2562,16:41   อ่าน 369 ครั้ง