ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 10) 10 ต.ค. 62
สรุปตัวแทนระดับภาค ศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 69 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ (อ่าน 27) 10 ต.ค. 62
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นักเรียนรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 13) 07 ต.ค. 62
สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ เขต ๑ (อ่าน 54) 30 ก.ย. 62
นักเรียนและคุณครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบร่วมแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ (อ่าน 24) 27 ก.ย. 62
รายละเอียดโครงการนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ (อ่าน 31) 27 ก.ย. 62
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ (อ่าน 45) 26 ส.ค. 62
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครูและบุคกรทุกท่าน ยินดีต้อนรับคุณบุญญา นวลใย ศึกษานิเทศก์จังหวัดกระบี่ (อ่าน 59) 08 ส.ค. 62